Цени и поръчка на бетон

При нас можете да направите запитване за цени относно следните продукти и услуги :

  • Пълна гама Бетони, с класове по консистенция   S2,S3,S4, със  зърнометрични  състави :  D max : 11.2mm ;  D max : 22,4mm
  • Циментово – Пясъчни разтвори
  • Варов Разтвор
  • Влакна за дисперсно армиране на бетон: Полипропиленови фибри ; Синтетични фибри; Стоманени Фибри
  • Химически  добавки
  • Инертни Материали
  • Услуги с Миксер Помпи и Бетон Помпи
  • Транспортни Услуги с  Бетоносмесител
  • Транспортни Услуги с  Гондоли за доставка на инертни материали – мин. количество –  25тона
  • Транспортни услуги със самосвал до  5 тона

Как да направите вашето ценово запитване  :

Можете да  направите вашето запитване за цени  по следният начин :
По имейл: kul.varna@gmail.com; kul_varna@mail.bg
По  телефон: +359 889 534 485; +359 888 296 560; +359 882 296 560; +359 52 504822
По факс: +359 52 504822
Ние ще Ви  предоставим  персонална  оферта   за доставка и полагане на бетонови  смеси и разтвори на  Вашия  строителен обект.
Съгласно вашето запитване и условията на строителния обект, ще ви предоставим цени за транспортна услуга за доставка и услуга за полагане с миксер помпа или бетон помпа.
При необходимост техническо лице от транспортното звено на фирмата, извършва оглед на вашата строителна площадка, и преценява подходящата механизация за изпълнение на вашата доставка.

Кога да направите вашата заявка за доставка на бетонови смеси  :

Бетоновият център работи всеки ден, с официално  работно време от 08.00 часа до 17.00 часа.
Поръчките за доставка на бетонови смеси се правят един ден предварително за количества до 100 м3, и два дни предварително за количества над 100 м3.

Позвънете ни!