Промишлени и инфраструктурни проекти

Нов завод за цимент

Клиент: Девня цимент АД


Фабрика за биогаз, гр. Балчик

Клиент: Екострой АД


Завод за отпадъци – с.Езерово

Клиент: Кордеел – България


Градски парк, гр. Добрич

Клиент: Пътстрой Варна ЕООД

Спортно атракционен комплекс в кв. Младост

Клиент: Инжстройинженеринг ЕООД


Терминал за течен амоняк в Агрополихим, гр. Девня

Клиент: Рашков ЕООД

Позвънете ни!