За нас


Запознайте се с нас

          Фирма “КУЛ“ ООД e на пазара за производство на строителните продукти, бетонни смеси и разтвори от 2002 година. Благодарение на успешното съчетание  между цена и качество ,допълнено с бързо и качествено обслужване,  сме  спечелили доверието и поддържаме постоянни взаимоотношения с едни от водещите строителни компании в бранша.

        Към момента разполагаме с три машини за производство на бетонни смеси и разтвори с общ капацитет 250м3 на час, както и със собствена лаборатория за изпитване и оценяване съответствията на произведените бетонови смеси и разтвори. Фирмата е създала добра организация в целия производствен процес така, че да може да си позволи той да не прекъсва 24 часа в денонощието и седем дни в седмицата. Машините, с които се обезпечава производството на пресен бетон са следните:

Liebherr 2R          ELBA EMC85            Ammann CBS 120 SL

         Производството е напълно автоматизирано, което намалява до минимум допускането на човешки грешка в самото производство или в отчетността при фактурирането на доставките. Използваме автоматизиран софтуер за управление на машините, производство на Ammann, RK- Prozesstechnik, Bikotronic. Бетоносмесващите машини са оборудвани за работа при зимни условия,към тях сме монтирали  инсталации за отопление  на водата на фирма  „Karcher ”, а на машини „ Liebherr 2 R” и „Ammann CBS 120 SL“ сме монтирали също и  инсталация за подгряване на добавачните материали.

С какво разполагаме?

         Дружеството разполага със съответния брой квалифициран персонал, изградена е голяма складова база за всички суровини необходими за производството на пресен бетон. Компанията разполага и със собствена техника необходима за обезпечаване на производството, и доставка до строителните обекти на бетоните смеси и разтвори:

 • композиция /влекач с гондола/ – 6 броя
 • челен товарач /фадрома/ – 3 броя
 • циментовози – 5 броя
 • бетоносмесители 9 м3 – 7 броя
 • бетоносмесители 10 м3 – 7 броя
 • бетоносмесители 12 м3 – 10 броя

 • миксер помпа с дължина на стрелата 24м – 1 брой
 • миксер помпа с дължина на стрелата 28м – 3 броя
 • миксер помпа с дължина на стрелата 32м – 4 броя
 • бетон помпа с дължина на стрелата 42м. – 1 брой
 • бетон помпа с дължина на стрелата 49м. – 1 брой
 • бетон помпа с дължина на стрелата 56м. – 1 брой


Какво получавате?

– Партньорство с водеща компания в производството на бетонови смеси в Североизточна България.

– Безплатна техническа експертна помощ.

– Заявените от Вас смеси и разтвори до обекта във всеки един ден от седмицата, бетоновият център работи без почивен ден.

– Качествено обслужване, експресна доставка, качествен продукт произведен по съвременна технология и в съответствие с действащите стандарти в страната, и въведената система за производствен контрол.

–  Кратък срок  да получите  персонална  оферта   за бетонови  смеси и разтвори   доставени до  вашата  строителна площадка.

– Получавате всичко необходимо към вашата специална поръчка за бетон, от едно място и с едно обаждане: влакна за дисперсно армиран бетон, химически добавки,   капилярно кристализиращи добавки за бетон, дребнозърнест бетон, безпясъчен бетон и др.

– Качествен  продукт, произведен дори и при влошени метеорологични зимни условия с  температури на въздуха  под 0oС, съгласно изискванията на стандарта

БДС EN 206:2013+А1:2016 и БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017  за минимална температура   на  бетонният замес  от  +10o С. Разполагаме с мобилни строителни лаборанти, опитни специалисти в областта на пробовземането и изпитването на бетонни пробни образци. Специалист, които винаги са в полза на клиента, в процеса на пробовземане на строителната площадка.

         Произведените от “КУЛ“ ООД бетонни смеси и разтвори, са съпроводени от всички необходими документи /експедиционни бележки, товарителници, декларация за характеристични показатели на продуктите, копие от сертификати/

         При всяка доставка клиента има точна информация за:

 • наименование на производственото предприятие на готова бетонна смес;
 • сериен номер на експедиционната документа;
 • дата и време на натоварване, т.е. време на първия контакт между цимента и водата;
 • номер или идентификация на превозното средство;
 • наименование на купувача;
 • наименование и място на обекта;
 • количество бетон, в кубични метри;
 • декларация за характеристични показатели;
 • наименование или знак за идентификация на органа за сертификация;
 • време, по което бетонът пристига на обекта;
 • време на започване на разтоварването;
 • време на края на разтоварването;
 • клас по якост;
 • клас по въздействие на околната среда;
 • клас по консистенция или зададена стойност;
 • тип и клас по якост на цимента;
 • вид на химичната добавка;
 • Dmax (максимална едрина на зърната);

За предписан бетон допълнително може да бъде добавена информация за подробности за състава:

 • съдържание на цимент и ако се изисква, вид на химичната добавка;
 • зададено водоциментно отношение или консистенция чрез клас или зададена стойност, както са определени;
 • Dmax (максимална едрина на зърната);

Позвънете ни!