Вложени продукти

ВЛОЖЕНИ ПРОДУКТИ

            Основни съставни компоненти използвани в производството на бетонни смеси и разтвори са суровини добивани от сертифицирани производители с въведени и действащи системи за производствен контрол на качеството:

цимент – CEM І 52.5 R, цимент CEM I 42,5R-SRS сулфатоустоичив произвеждани от Девня Цимент АД и „Холсим България“ АД, общата пригодност се установява съгласно EN 197-1;

фракция 4/11,2 и фракция 11,2/22,4 производство на кариера “Лиляк“ на “Пътинженерингстрой“АД, „Пътища и мостове – Про“ ЕООД, производство на кариера „Партизани“, фракция 4/12.5; фракция 12.5/20, общата пригодност се установява съгласно EN 12620;

пясък за бетон производство на кариера “Садово“ и „Ветрино” на „Ескана” АД, общата пригодност се установява съгласно EN 12620;

пясък за бетон производство на кариера Силистра на „Поларис 8” ЕООД, общата пригодност се установява съгласно EN 12620;

химически добавки за бетонови смеси и разтвори производство на Mapei – Италия, Aydos – Турция, доставени на производственият обект от фирма “Тензор ВСР“ ЕООД

капилярни кристализатори за бетон производство на фирма Schomburg – Германия, внесени от фирма „Веста Инд“ и капилярен кристализатор на фирма Mapei –  Италия, общата пригодност се установява съгласно EN 934-2. Изборът на подходящ пластификатор за бетон се обуславя от атмосферните условия, спецификация на бетонната смес или специфични изисквания на клиента.

 

Позвънете ни!